Tìm hệ số của số hạng chứa img1 trong khai triển nhị thức Newton img2.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1img2img3  Số hạng chứa img4 thỏa: img5, img6. Vậy hệ số của số hạng chứa img7 trong khai triển là: img8. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...