Tìm nguyên hàm img1 của hàm số img2, biết rằng img3.

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Phương pháp: img1  .

Cách giải: img2 

img3 img4 .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.