Tìm số tự nhiên img1 thỏa mãn img2

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Nhận thấy được vế trái img1 có dạng img2số cách lấy tùy ý img3 viên bi từ hộp chứa img4 viên bi xanh và img5 viên bi đỏ (các viên bi cùng màu giống nhau) thì thu được kết quả img6 Khi đó, bài toán img7 img8img9   img10  = img11img12img13 thỏa mãn img14

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.