Tìm tập hợp các giá trị của tham số img1 để phương trình (ẩn img2): img3 có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn: img4.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  - ĐK: img1. - Ta có: img2img3 (1). - Đặt img4, img5. Ta được bất phương trình: img6 (2). Nhận thấy: (1) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (2) có hai nghiệm phân biệt dương img7img8img9 (*) Khi đó: (2) có hai nghiệm img10, img11 thỏa mãn: img12img13img14img15. Từ img16img17. Kết hợp điều kiện (*) ta được: img18.

 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.