Tìm tất cả các giá trị của tham số img1 để hàm số img2 đồng biến trên img3.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định: img1. Ta có img2. Hàm số đồng biến trên img3 img4, img5. img6, img7. img8, img9. img10. img11. img12

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...