Tìm tất cả các giá trị của tham số img1 để hàm số img2 liên tục trên img3.

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định img1, img2. Ta thấy hàm số img3 liên tục trên các khoảng img4 và img5. img6 img7, img8. Hàm số img9 liên tục trên img10 khi và chỉ khi hàm số img11 liên tục tại img12. img13 img14.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...