Tìm tất cả các giá trị của tham số img1 để hàm số img2 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định của hàm số img1 là img2. img3  Hàm số img4 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó img5img6img7img8.  

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...