Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số img1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có một góc bằng img2

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Xét hàm số img1, ta có: img2 Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị img3 có 3 nghiệm phân biệt img4 Công thức tính nhanh: hàm số trùng phương img5 có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác có một góc bằng img6 thì img7. Với hàm số  img8 img9 

Vậy đáp án đúng là D. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...