Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số img1 có đúng img2 điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  TH1: img1 suy ra img2 hàm số có img3 điểm cực đại img4 nhận img5. TH2: img6. Theo yêu cầu bài toán img7. Vậy img8 là giá trị cần tìm.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.