Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img1 sao cho phương trình: img2 có ít nhất một nghiệm trên đoạn img3 ?           

A.

img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt img1. Điều kiện: img2. Phương trình thành: img3 . Khi img4  img5.

  Từ bảng biến thiên ta có : img7 . 

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.