Tín hiệu dẫn đến vi khuẩn phân chia tế bào làm cho cơm thiu?

A.

Cơm để nguội.

B.

Nhiệt độ cao.

C.

Các tế bào vi khuẩn già chết.

D.

Tế bào bị tổn thương kích thích tế bào bên cạnh phân chia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiệt độ cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.