Tính:

A.

$\frac{{11}}{{12}}$

B.

$\frac{{12}}{{11}}$

C.

$\frac{{33}}{{12}}$

D.

$\frac{{37}}{{12}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{{35}}{{12}} - 2 = \frac{{35}}{{12}} - \frac{{24}}{{12}} = \frac{{11}}{{12}}.$

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.