Tính img1.

A.

0.

B.

1.

C.

img1 .

D.

2018.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1img2 nên theo định lý kẹp thì img3.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.