** Cho P thuần chủng thu được F1, đem F1 lai với cá thể khác, F2 có 4 kiểu hình, tỉ lệ 9(A-B-) : 6(A-bb) : 1(aaB-) : 4(aabb).

Kiểu gen của P là:

A.

.

B.

.

C.

hoặc .

D.

hoặc .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

hoặc .

Trường hợp 1: Kiểu gen của F1: P: .

Trường hợp 2: Kiểu gen của F1: P: .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...