Nguyên tắc bán bảo toàn thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi ADN là trong phân tử ADN con

A.

2 mạch đều mới.

B.

2 mạch đều là của ADN mẹ.

C.

1 mạch mới còn 1 mạch kia của ADN mẹ.

D.

2 mạch giống nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 mạch mới còn 1 mạch kia của ADN mẹ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.