Tính bán kính mặt cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của một hình lập phương cạnh img1.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1  Gọi img2 là giao của hai đường chéo của hình lập phương img3; img4 là trung điểm của img5. Gọi img6 là mặt cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình lập phương img7. Khi đó mặt cầu img8 có tâm là điểm img9 và bán kính img10img11img12. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.