Tính chất hóa học chung của kim loại là :  

A.

A. Tính oxi hóa

B.

B. Tính khử

C.

C. Tính dẫn điện

D.

D. Tính dẻo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Kim loại không có tính oxi hóa, tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử. Tính khử của kim loại trong 1 nhóm tăng dần từ trên xuống dưới, và giảm dần khi đi từ trái sang phải chu kỳ. Kim loại có tính dẫn điện và tính dẻo, đây là tính chất vật lý chung của kim loại.    

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.