Tính chất hóa học của Na2CO3 là:

1. Tác dụng với axit mạnh.

2. Thuỷ phân cho môi trường kiềm yếu.

3. Thuỷ phân cho môi trường axit yếu.

4. Thuỷ phân cho môi trường kiềm mạnh.

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

1, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1, 4.

Tính chất hóa học của Na2CO3 là:

- Tác dụng với axit mạnh.

- Thuỷ phân cho môi trường kiềm mạnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...