Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là:         

A.

A: tính oxi hoá

B.

B: tính bazơ

C.

C: tính khử

D.

D: tính axit

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...