Tính chất nào sau đây không phải là của tia Rơn-ghen?

A.

Có khả năng ion hóa chất khí rất cao.

B.

Có khả năng đâm xuyên mạnh.

C.

Bị lệch hướng trong điện trường.

D.

Có tác dụng làm phát quang một số chất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bị lệch hướng trong điện trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...