Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta biểu hiện trước hết ở thành phần nào?         

A.

Khí hậu.

B.

Sinh vật.

C.

Sông ngòi.

D.

Địa hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.