Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta có biểu hiện là:

A.

Cân bằng ẩm luôn dương.

B.

Lượng mưa trung bình năm lớn.

C.

Mỗi năm có 2 lần Mặt trời lên thiên đỉnh.

D.

Nhiệt độ trung bình năm trên 200

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...