Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quyết định bởi

A.

Vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến.

B.

Ảnh hưởng của biển Đông

C.

Hoạt động của hoàn lưu gió mùa

D.

Sự phân hóa của địa hình

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.