Tính đến thời gian nào, Nhật Bản đã phóng 49 vệ tinh khác nhau?

A.

Năm 1991.

B.

Năm 1992.

C.

Năm 1995.

D.

Năm 1999.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năm 1992.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...