Tính diện tích của đa giác tạo bởi các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn các nghiệm của phương trình img1

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện: img1  Ta có img2  img3  = Nghiệm img4 biểu diễn trên đường tròn lượng giác là hai điểm img5 (xem hình vẽ). = Nghiệm img6 biểu diễn trên đường tròn lượng giác là hai điểm img7 (xem hình vẽ). img8Ta có img9

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...