Tính diện tích của hình bình hành sau:

A.

$21c{m^2}$

B.

$42c{m^2}$

C.

$11c{m^2}$

D.

$10c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Diện tích của hình bình hành là: $3 \times 7 = 21\left( {c{m^2}} \right)$ Đáp số: $21c{m^2}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...