Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.

A.

$12c{m^2}$

B.

$7c{m^2}$

C.

$24c{m^2}$

D.

$18c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Diện tích của hình chữ nhật là: $3 \times 4 = 12\left( {c{m^2}} \right)$ Đáp số: 12$c{m^2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.