Tính độ dài đường gấp khúc ABCD trong hình vẽ sau:

A.

322cm

B.

312cm

C.

332cm

D.

320cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 125 + 127 + 70 = 322 (cm) Đáp số: 322cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...