Tình hình chính trị phức tạp đã diễn ra ở nước Nga sau cách mạng tháng Hai là?

A.

 Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập. 

B.

 Sự ra đời của Xô Viết đại biểu công-nông-binh.

C.

 Chính phủ lâm thòi tu- sản vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh thế giới.

D.

 Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận. Cách giải: Cách mạng tháng Hai đã đua đến sự thành lập hai chính quyền song song tồn tại, hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể tồn tại lâu dài. Đây là tình hình chính trị phức tạp diễn ra ở nuớc Nga sau Cách mạng tháng Hai.         Đáp án đúng là D!  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.