Tính mùa vụ trong nông nghiệp của nước ta được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh các hoạt động:

A.

Xuất khẩu với các thị trường có nhu cầu lớn.

B.

Vận tải, chế biến và bảo quản nông sản.

C.

Tạo dựng và quảng bá thương hiệu nông sản.

D.

Áp dụng khoa học - kĩ thuật trong sản xuất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...