Tính năng lượng liên kết hạt nhân Đơtêri ? Cho mP = 1,0073u, mN = 1,0087u, mD = 2,0136u; 1u = 931MeV/c2.

A.

2,431 MeV

B.

1,122 MeV

C.

1,243 MeV

D.

2,234MeV

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Độ hụt khối của hạt nhân D : Δm = ∑ mP + ∑ mN ─ mD = 1.mP +1.mN – mD = 0,0024 u Năng lượng liên kết của hạt nhân D : Wlk = Δm.c2 = 0,0024.uc2 = 2,234 MeV

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.