Tinh thần Đi nhanh đến,đánh nhanh thắng và khí thế Thần tốc,bất ngờ,táo bạo,chắc thắng . Đó là tinh thần và khí thế của quân ta trong chiến dịch

A.

Chiến dịch Tây Nguyên

B.

Chiến dịch Huế-Đà Nẵng 

C.

Chiến dịch Hồ Chí Minh

D.

Tất cả các đáp án trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chiến dịch Hồ Chí Minh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.