Tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp được khẳng định như thế nào trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch HỒ Chí Minh?

A.

Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.

B.

Bất kì đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ

C.

Không chia tôn giáo, đảng phái.

D.

Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.