Tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp được khẳng định như thế nào trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch HỒ Chí Minh?

A.

Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.

B.

Bất kì đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ

C.

Không chia tôn giáo, đảng phái.

D.

Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.