Tính thể tích của khối tròn xoay biết khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh bằngimg1 và thiết diện qua trục là tam giác đều.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  img1  img2 Cạnh img3         img4  .

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...