Tính thể tích khối chóp tứ giác đều S. ABCD biết AB=a,SA=a.

A. a322
B. a326
C. a33
D. a3
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lời Giải:
Đáp án B
Ta có SO=SA2OA2=a2a22=a22
Ta có VS. ABCD=13SO. SABCD
img1
=13. a22a2=a326 (đvtt)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.