Tính thể tích không khí cần để đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít C3H6 (các khí đo ở đktc và oxi chiếm 20% thể tích không khí) là:

A.

110 lít.

B.

100,8 lít.

C.

108 lít.

D.

112,5 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

100,8 lít.

Số mol C3H6 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol.

C3H6 + 4,5O 3CO2 + 3H2O

Thể tích không khí bằng: 0,2.4,5.22,4. = 100,8 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...