Tính tổng img1  

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C 

Xét khai triển nhị thức img1 Cho img2, ta được img3.  

Đáp án đúng là  C

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.