Tính tổng img1         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Xét img1 Đạo hàm hai vế ta được: img2 Nhân img3 vào hai vế ta được: img4 Thay img5 vào biểu thức trên ta được: img6 Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.