Tính tổng img1( trong tổng đó, các số hạng có dạng img2 với img3 nguyên dương nhận giá trị liên tục từ img4 đến img5 ).         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng tính chất img1 ta có img2  img3  img4  . img5  img6  img7 img8. img9. Mặt khác img10. Vậy img11.   Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.