Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện biết hiệu điện thế hãm 12V?           

A.

A: 1,03.105(m/s)

B.

B: 2,05.106(m/s)

C.

C: 2,89.106(m/s)

D.

D: 4,22.106(m/s)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

           img1.Thay số ta được img2  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.