Tính tổng img1

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1img2 Xét đa thức: Cân bằng hệ số của img3 ở hai vế, ta được  img4  hay SSimg5 Suy ra 

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.