Tính tổng img1

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đặt img1 Xét img2         img3  Viết ngược lại biểu thức của img4 ta được          img5         img6  Cộng img7 và img8 vế theo vế và kết hợp với công thức img9 ta có         img10             img11 Suy ra img12

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.