Tổ chức cách mạng là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam

A.

Tân Việt cách mạng Đảng

B.

Việt Nam quốc dân Đảng

C.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

D.

Đảng Lập hiến

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.