Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Duong (NATO) thực chất là

A. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
B. tổ chức chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.
C. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.
D. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...