Tổ chức nông lương của Liên Hợp Quốc được viết tắt là:  

A.

UNIDO

B.

WHO 

C.

UNESCO

D.

FAO

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc viết tắt là FAO (tếng Anh: Food and Agriculture Organization of the United Nations) được thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1945 tại Canada với vai trò là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc (UN).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...