Tổ chức phong trào “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa" là

A.

Việt Nam Nghĩa đoàn.

B.

Đảng Lập hiến

C.

tư sản và địa chủ lứn ở Nam Kì.

D.

tư sản Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tư sản Việt Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.