Tổ I của một lớp 10A có 4 nam và 6 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một đội gồm 5 học sinh gồm 2 nam và 3 nữ.

A.

img1 cách.        

B.

img1 cách.        

C.

img1cách.        

D.

img1 cách.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.