Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo    

A.

A: tơ olon

B.

B: tơ tằm

C.

C: tơ visco

D.

D: tơ nilon-6,6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp) là tơ có nguồn gốc từ thiên nhiên được pha chế thêm bằng phương pháp hóa học như tơ visco, tơ xenlulôzơ axetat …  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.