Tốc độ lan truyền sóng trong một môi trường phụ thuộc vào:

A.

 chu kì sóng.

B.

 bản chất của môi trường.

C.

 bước sóng.

D.

tần số sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Tốc độ lan truyền sóng trong một môi trường phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...